Regulamin

§ 1. informacje ogólne

1. Wydawcą oraz właścicielem Złotego Katalogu Firm jest APUS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu-Mokry Dwór. wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Wrocławia Fabryczna., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000534536, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 8992760059, REGON 360290766.
2. Serwis ma charakter darmowy i ogólnodostępny. Właściciel nie pobiera opłat za dodanie, przeglądanie oraz edycję danych, z wyjątkiem opcji dodatkowych (płatnych).
3. Administracja nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych opisów oraz treści komunikatów przesyłanych przez użytkowników z formularzy kontaktowych. Jednakże dokłada wszelkich starań, aby treści publikowane na łamach Internetowego Katalogu Firm nie łamały obowiązującego prawa.

§ 2. dodawanie firmy

1. Wpis widoczny jest natychmiastowo po wypełnieniu formularza na stronie www.zlotykatalog.pl.
2. Informacje o firmie będą wyświetlane bezterminowo.
3. Każda firma ma prawo do jednego wpisu w maksymalnie dwóch kategoriach - branżach. W przypadku wprowadzenia więcej niż jednego wpisu, firma zostanie usunięta z bazy.
4. Informacje o firmach mogą być wprowadzane wyłącznie przez ich właścicieli lub osoby upoważnione do reprezentacji danej firmy.
5. Swoje dane rejestrować mogą wyłącznie podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej.

§ 3. usuwanie oraz edycja danych

1. Edycję danych firmy dokonuje się poprzez wbudowanym moduł w Panelu Edycji po wcześniejszym zalogowaniu.
2. Każda firma na prawo do usunięcia swoich danych z bazy firm. Dane można usunąć przy pomocny modułu edycji lub też kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta: bok@zlotykatalog.pl

§ 4. reklama w serwisie

1. W celu wyświetlania reklam w trakcie Państwa wizyty w naszej witrynie korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z Państwa wizytami w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Państwa zainteresować.

§5. Usługi dodatkowe

1. Usługi oferowane są wszystkim Użytkownikom posiadającym zarejestrowane i aktywne konto firmowe w serwisie.
2. Zamówienie usługi odbywa się poprzez wybranie odpowiedniej opcji z Panelu Edycji danych firmowy i wypełnienie formularza płatności.
3. Usługi są od siebie niezależne tzn. użytkownik może wykupić kilka usług jednocześnie.
4. Zapłata dokonywana jest za pomocą płatności Dotpay.pl: po zatwierdzeniu przelewu wybrana usługa zostanie automatycznie aktywowana.
5. Serwis płatności obsługiwany jest przez Dotpay. Regulamin usługi » DotPay regulaminy.
6. Kosz usług określony jest następująco:
a. Usługa Reklama – 20 zł / rok.
b. Usługa Wyróżnienie – 50 zł / rok.
7. Faktury VAT za wykupione usługi wystawiane są w formie elektronicznej (plik PDF przesyłany na adres e-mail) na wyłączną prośbę użytkownika.
8. Usługi wygasają po okresie jednego roku od momentu aktywacji.
9. Opłata za usługę nie podlega zwrotu w przypadku usunięcia wpisu z powodu naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie.
10. Wszelkie reklamacje należy zwracać do Biura Obsługi Klienta.

§ 6. postanowienia końcowe

1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników, rozwiązania techniczne oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami należą do serwisu.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług i wykorzystania w nich danych osobowych użytkowników.
3. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania haseł lub kodów oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi.
4. Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem:
- "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach serwisu, w celach marketingowych"
-"Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych z Internetowego Katalogu Firm w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
5. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników - aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych serwisu pod adresem: www.bazafirm.org/regulamin.html.
6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach internetowych serwisu.